Cái chết của con Mực – Bàn về định kiến xã hội, chó, và người đàn ông

Mình sẽ trích dẫn nguyên văn tác phẩm Cái chết của con Mực – Nam Cao, cho các bạn dễ theo dõi. Mình khuyên các bạn nên đọc qua câu truyện lại một lần nữa. Rồi mình sẽ phân tích câu truyện, diễn biến tâm … “Cái chết của con Mực – Bàn về định kiến xã hội, chó, và người đàn ông”

Read More