Hướng dẫn cài máy cho Deep Learning

1. Hệ điều hành

Nên dùng Ubuntu (https://www.ubuntu.com/).
Ubuntu 16.04 LTS hoặc Ubuntu 18.04 LTS

Về cơ bản hãy chọn version mới nhất có chữ LTS (Long Term Support)

Link download
https://www.ubuntu.com/download/desktop

Sau khi cài hệ điều hành, cài một số thư viện để build và các tool cơ bản

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install git

2. GPU và CUDA (không bắt buộc, nhưng cần thiết vì nó giảm thời gian ngồi chờ rất nhiều)

Máy phải có card đồ họa của Nvidia có hỗ trợ CUDA mới ra các năm gần đây.
Theo mình thì nên chọn những dòng từ GeForce GTX 1050 Ti trờ lên.

a. Ubuntu 16.04 LTS

Vào trang của Cuda để tải: https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

Chọn Linux -> x86_64 -> Ubuntu -> 16.04 -> runfile
rồi tải cái file về (nhớ ghi lại đường dẫn lưu file nha)

Bước 1: tắt lightdm

Restart máy, ở màn hình login, mở terminal (ctrl + alt + F1)
đăng nhập vào (bằng tên và password)

Chạy lệnh sau để tắt giao diện

sudo service lightdm stop

Bước 2: cài nvidia và cuda (bước này, chỉ có terminal chứ không có giao diện, nên bạn phải nhớ đường dẫn đến cái .run hồi nãy vừa tải về)

sudo sh /duong_dan/den/cuda_9.2.148_396.37_linux.run

Rồi làm theo hướng dẫn (cứ accept, yes hết)

sau khi cài xong, restart mấy bằng lệnh

sudo reboot

Bước 3 bật lightdm

ở màn hình login, mở terminal (ctrl + alt + F1)
đăng nhập vào (bằng tên và password)

Chạy lệnh sau để mở lại giao diện

sudo service lightdm start


b. Ubuntu 18.04 LTS

Cuda chưa có cái .run để cài Ubuntu 18.04 LTS, nhưng Nvidia driver và CUDA đã có sẵn trong gói package, ta sẽ cài từ apt-get

Nhưng mà cần phải chỉnh 1 xíu

Bước 1: vào Software & Update để tick vào dòng multiverse

Ubuntu 18.04 LTS multiverse
Ubuntu 18.04 LTS multiverse

Bước 2: Trong cửa sỗ Software & Update. Chọn tab Additional Driver và chọn Using NVIDIA

Use Nvidia driver
Chọn Nvidia driver

Bước này chờ hơi lâu vì hệ thống sẽ tải NVIDIA driver về cài.

Sau khi cài xong, restart máy

Bước 3: Cài CUDA

Chạy các lệnh sau

sudo apt-get update
sudo apt-get install nvidia-cuda-toolkit

sau đó restart máy

Vậy là cài xong CUDA

c. Kiểm tra CUDA có cài thành công chưa

Kiểm tra version của nvcc, gõ câu lệnh sau:

nvcc –version

Được kết quả như hình

nvcc

Kiểm tra card, gõ lệnh:

nvidia-smi

3. Cài Anaconda

Anaconda là hệ sinh thái của Python. Nó quản lý môi trường, quản lý cái gói cài đặt

Vào trang chủ, tải về tại https://www.anaconda.com/download/#linux

Nên chọn Anaconda có Python 3.6

Khi bạn đang phân vân không biết nên dùng Python 3.6 hay Python 2.7 thì hãy dùng Python 3.6 . Chỉ khi nào bạn biết rõ tại sao trường hợp này phải dùng Python 2.7 thì mới xài.

Câu lệnh cài

bash ~/Downloads/Anaconda3-5.2.0-Linux-x86_64.sh

rồi giờ cứ accept, yes tất cả

=====================================

Vậy là xong, máy bạn đã sẵn sàng cho Deep Learning

Leave a Reply