Hướng dẫn cài máy cho Deep Learning

1. Hệ điều hành Nên dùng Ubuntu (https://www.ubuntu.com/). Ubuntu 16.04 LTS hoặc Ubuntu 18.04 LTS Về cơ bản hãy chọn version mới nhất có chữ LTS (Long Term Support) Link download https://www.ubuntu.com/download/desktop Sau khi cài hệ điều hành, cài một số thư viện để build … “Hướng dẫn cài máy cho Deep Learning”

Read More