Cài CUDA 9.0 trên Ubuntu 18.04 LTS

1. Cài NVIDIA driver  Cài driver NVIDIA cho card theo hướng dẫn ở mục B tại bài Hướng Dẫn Cài Máy Cho Deep Learning. Nhưng ta sẽ bỏ qua bước cài CUDA sau đó vì nó sẽ cài CUDA 9.1  2. Cài CUDA 9.0  Vào trang https://developer.nvidia.com/cuda-90-download-archive và … “Cài CUDA 9.0 trên Ubuntu 18.04 LTS”

Read More

Hướng dẫn cài Apache Spark trên Ubuntu

Các bài viết về Apache Spark Phần 1: Hướng Dẫn Cài Apache Spark Trên UbuntuPhần 2: Một chương trình Apache Spark siêu đơn giảnPhần 3: Tạo Fat Jar cho chương trình Apache Spark 1. Cài java Apache Spark yêu cầu Java 8. Vì vậy bạn … “Hướng dẫn cài Apache Spark trên Ubuntu”

Read More

Hướng dẫn cài máy cho Deep Learning

1. Hệ điều hành Nên dùng Ubuntu (https://www.ubuntu.com/). Ubuntu 16.04 LTS hoặc Ubuntu 18.04 LTS Về cơ bản hãy chọn version mới nhất có chữ LTS (Long Term Support) Link download https://www.ubuntu.com/download/desktop Sau khi cài hệ điều hành, cài một số thư viện để build … “Hướng dẫn cài máy cho Deep Learning”

Read More